header

Zaproszenie na “Święto Siei”

on 5 września 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”

Serdecznie zaprasza na „Święto Siei – piknik rodzinny”, który odbędzie się 9 września 2017 r.

w ogrodach Klasztoru Wigierskiego.

 W imieniu Zarządu, pracowników biura LGR oraz własnym

             Prezes Zarządu

        Cezary Cieślukowski

Top