header

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

on 18 sierpnia 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że na dzień 25.08.2017 r. (piątek) na godz. 10.00 zwołane zostało kolejne posiedzenie Rady.  Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” (ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki).

Posiedzenie Rady poświęcone będzie ocenie i wyborowi operacji własnej dotyczącej organizacji imprezy „Święto Siei – piknik rodzinny” w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Top