header

Informacja dotycząca zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej

on 18 sierpnia 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, iż w odpowiedzi na ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej z dnia 12 lipca 2017 r. żaden podmiot inny niż LGR, a uprawniony do wsparcia nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej „Święto Siei – piknik rodzinny”.

Top