header

Wyniki posiedzenia Rady LGR z dnia 09.08.2017 r.

on 16 sierpnia 2017

Dnia 09 sierpnia 2017 roku o godz. 9.00 odbyło się drugie posiedzenie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.

Protokół z posiedzenia Rady LGR – Suwałki, 09.08.2017 r. (PDF)

Rada w pierwszej kolejności skorygowała błędy, które wynikły z nieprawidłowego podliczenia przyznanych punktów oraz błędnie podaną kwotę dofinansowania w przypadku jednego z wniosków (uchwały od nr II/45/17 do II/49/17).

Lista operacji wybranych do dofinansowania ze wskazaniem, które operacje mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków – po skorygowaniu błędów (PDF)

Następnie Rada dokonała weryfikacji wyników dokonanej oceny wniosków w zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w protestach, które wpłynęły do LGR (uchwały od nr II/50/17 do II/56/17).

Lista operacji wybranych do dofinansowania po ponownej ocenie na skutek uwzględnienia protestów (PDF) 

Wspólna lista wszystkich operacji wybranych do dofinansowania (PDF)

Top