header

Nabór wniosków 01/2017 zamknięty

on 4 lipca 2017

Informujemy, że nabór wniosków 01/2017 został zamknięty 29 czerwca 2017 r. o godz. 16.00. Łącznie do biura LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wpłynęły 44 wnioski o dofinansowanie.

  • W ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 “Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury” wpłynęły 4 wnioski.
  • W ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 “Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” wpłynęło 16 wniosków.
  • W ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 “Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarze LSR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu” wpłynęło 7 wniosków.
  • W ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 “Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury” wpłynęło 17 wniosków.

W pierwszej kolejności wnioski przejdą ocenę formalną na etapie Biura LGR. Następnie do oceny przystąpi Rada Stowarzyszenia. O wynikach tej oceny będziemy informować na naszej stronie.

 

Top