header

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 28.06.2017

on 12 czerwca 2017

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”, które odbędzie się 28 czerwca 2017 roku, o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Stowarzyszenia w Suwałkach, ul. Wesoła 22.

Rejestracja uczestników od godziny 12.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków,
2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków,
4. Wybór Sekretarza i członka Prezydium Walnego Zebrania Członków,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Aktualizacja składu osobowego Rady LGR,
7. Sprawy różne,
8. Zamknięcie obrad.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 23.06.2017 r. na adres Stowarzyszenia:
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki,
tel. 87 565 61 98,
e-mail: biuro@lgr-pojezierze.eu 

Prezes Zarządu
Cezary Cieślukowski

 

Top