header

SPROSTOWANIE! Obowiązuje “stara” wersja dokumentacji (do 28 maja 2017 r.)

on 7 czerwca 2017

Dnia 01.06.2017 r. zgodnie z informacją z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej poinformowaliśmy Państwa na stronie internetowej oraz za pomocą poczty elektronicznej o nowej wersji dokumentacji obowiązującej od 29 maja 2017 r. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy pismo z Departamentu Rybołówstwa MGMiŻŚ, zgodnie z którym w ramach ogłoszonego przez nas naboru OBOWIĄZUJE “STARA” DOKUMENTACJA (do 28 maja 2017 r. ). Za zaistniałą sytuację wszystkich Państwa przepraszamy!

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej LGR oraz na stronie Ministerstwa.

Top