header

Konferencja prasowa dotycząca naboru wniosków

on 4 maja 2017

Dnia 4 maja 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” odbyła się konferencja prasowa, której tematem był ogłoszony przez LGR nabór wniosków o dofinansowanie w ramach PO RYBY 2014-2020. Na pytania przedstawicieli lokalnych mediów odpowiadał Prezes Zarządu Pan Cezary Cieślukowski. Dziennikarze obecni na konferencji otrzymali informację na temat terminów oraz miejsca i trybu składania wniosków, zakresu tematycznego projektów, a także formy i wysokości pomocy finansowej. Przedstawione zostały również warunki udzielenia wsparcia, w tym lokalne kryteria wyboru operacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ogłosiło nabór wniosków dnia 24.04.2017 r. Nabór dotyczy wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w  w zakresie Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Pomoc przyznawana będzie jako zwrot poniesionych kosztów kwalifikowalnych w formie refundacji i/lub zaliczki. Ogółem alokacja przeznaczona na nabór I/2017  wynosi 5 875 500,00 zł. 

Top