header

Wyjaśnienia i interpretacje przepisów prawa związane z realizacją Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w PO RYBY 2014-2020

on 5 kwietnia 2017

Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako instytucja pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” 2014-2020 uruchomiła na swoich stronach internetowych zakładkę poświęconą interpretacjom i wyjaśnieniom obowiązujących przepisów prawnych. Potencjalnych beneficjentów wsparcia w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zachęcamy do lektury zamieszczanych tam dokumentów.

Top