header

Za nami pierwsze szkolenie dla potencjalnych beneficjentów wsparcia w ramach PO RYBY 2014-2020

on 30 marca 2017

Dnia 29 marca 2017 r. w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” odbyło się szkolenie dla zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Priorytetu 4 Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” 2014-2020. Szkolenie przeprowadził zespół ekspertów Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Prezes Zarządu LGR Pan Cezary Cieślukowski powitał uczestników spotkania oraz gości, którymi byli: Pan Stefan Krajewski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego oraz Pan Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

Prowadzący omówili zapisy Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 6 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej (…) oraz Rozporządzenia MGMiŻŚ z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek (…). Program szkolenia objął również prezentację zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz zapisów umowy o dofinansowanie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań oraz zgłaszania uwag i wątpliwości związanych z dokumentacją dotyczącą działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 PO RYBY 2014-2020.

Top