header

Europejskie Centrum Monitorowania Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury (EUMOFA)

on 22 marca 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zachęca swoich członków do zapoznania się ze stroną internetową Europejskiego Centrum Monitorowania Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury – EUMOFA. Jest to internetowa baza danych opracowana przez Komisję Europejską w celu podniesienia poziomu informacji o rynku produktów rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenia jego przejrzystości i efektywności.  Baza danych zawiera informacje, które mogą się przydać producentom, przetwórcom, importerom, sprzedawcom detalicznym, konsumentom, analitykom rynkowym oraz osobom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki. Baza umożliwia bezpośrednie monitorowanie wielkości, wartości i cen produktów rybołówstwa i akwakultury, począwszy od pierwszej sprzedaży do etapu sprzedaży detalicznej, w tym również śledzenie informacji o imporcie i eksporcie. Gromadzone dane pochodzą z państw Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii oraz instytucji UE. Dane są codziennie aktualizowane.

Top