header

Składki członkowskie LGR “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” za rok 2017

on 1 marca 2017

Uprzejmie informujemy, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zatwierdziło Uchwałą Nr 8/I/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. roczne składki członków w następującej wysokości:

1. Samorządy gminne – 0,40 zł od mieszkańca (zgodnie z liczbą zameldowanych w gminie na pobyt stały na koniec 2016 r.),
2. Samorządy powiatowe – 1200 zł,
3. Rybaccy użytkownicy jezior (osoby fizyczne) – 60 zł,
4. Pozostałe osoby fizyczne – 48 zł,
5. Pozostałe podmioty – 120 zł.

Składkę należy uiścić do końca I kwartału 2017 r. w kasie Stowarzyszenia lub na konto:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”
ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki
Bank Spółdzielczy w Rutce Tartak Oddział w Suwałkach
Nr rachunku: 93 9367 0007 0010 0019 4145 0001

UWAGA: Podmioty, które przystąpią do Stowarzyszenia w trakcie roku zobowiązane są zapłacić składkę proporcjonalnie do okresu przynależności do Stowarzyszenia.

 

Top