header

Zaproszenie do złożenia ofert cenowych

on 28 lutego 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zaprasza do zapoznania się z zapytaniami ofertowymi, których przedmiotem jest opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych dotyczących budowy instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Prosimy o przygotowanie ofert cenowych w oparciu o załączone wzory formularzy ofertowych.

Zapytanie ofertowe nr 01/2017
Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 02/2017
Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe nr 03/2017
Formularz ofertowy

Top