header

Podstawowe dokumenty programowe i akty prawne

on 22 lutego 2017

Poniżej zamieszczamy podstawowe dokumenty i akty prawne, z którymi powinni zapoznać się potencjalni wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania “Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”:

Top