header

Międzyregionalny Konwent Północno- Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich

on 4 kwietnia 2012

W dniu 2 kwietnia 2012 roku, w Olsztynie, nawiązano współpracę pomiędzy Lokalnymi Grupami Rybackimi z województw : warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Współdziałanie  służy  ujednoliceniu stanowiska  w sprawach związanych z rozwojem obszarów zależnych od rybactwa w dialogu z  innymi  instytucjami i podmiotami  zaangażowanymi  we wdrażanie Programu Operacyjnego “Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Służyć będzie również  wzajemnej pomocy, promocji, oraz wzrostowi efektywności wspólnych działań.

Nieformalna sieć sześciu grup otrzymała nazwę „Międzyregionalny Konwent Północno- Wschodnich Lokalnych Grup Rybackich” , w którego skład weszły :

  1. Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”,
  2. Lokalna Grupa Rybacka “Mazurskie Morze”,
  3. Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Olsztyńskie”,
  4. Lokalna Grupa Rybacka “Zalew Wiślany”,
  5. “Lokalna Grupa Rybacka Zalew Zegrzyński”,
  6. Lokalna Grupa Rybacka  „ Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”

W imieniu Stowarzyszenia  LGR „Pojezierze Suwalsko –Augustowskie”  list intencyjny został podpisany przez Wiceprezesa Zarządu Pana Macieja Kamińskiego. Do końca 2012 roku Konwentowi przewodniczyć będzie  Lokalna Grupa Rybacka “Wielkie Jeziora Mazurskie”. LGR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”  obejmie  prezydencję w Konwencie od  1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku.

 

List intencyjny

Pismo z MRiRW z dnia 16.05.2012

 

{gallery}olsztyn_02042012{/gallery}

Top