header

Nowelizacja rozporządzenia

on 6 grudnia 2011

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 2 grudnia 2011 r.  zostało opublikowane rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013
 
Top