header

PO „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

on 22 lutego 2017

Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 zakłada realizację sześciu priorytetów: I. Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa; II. Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury; III. Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa; IV. Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich; V. Wspieranie wprowadzania do obrotu i przetwarzania; VI. Zintegrowana Polityka Morska oraz Pomoc techniczna. Priorytet […]

Czytaj dalej

Dokumentacja naboru wniosków w ramach Priorytetu 4 PO RYBY w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność

on 22 lutego 2017

Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało dokumentację dotyczącą naboru wniosków w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność: Formularz wniosku o dofinansowanie Instrukcja wypełniania wniosku o […]

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w IV edycji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” 18-21.05.2017

on 22 lutego 2017
Zapraszamy do udziału w IV edycji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” 18-21.05.2017

Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zachęca swoich członków – beneficjentów Funduszy Europejskich, którzy zrealizowali ciekawe projekty do udziału w IV edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”. Koordynatorem akcji, która odbędzie się w terminie od 18 do 21 maja 2017 r. jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Urzędami Marszałkowskimi. Jest […]

Czytaj dalej

Podstawowe dokumenty programowe i akty prawne

on 22 lutego 2017

Poniżej zamieszczamy podstawowe dokumenty i akty prawne, z którymi powinni zapoznać się potencjalni wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”: Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i […]

Czytaj dalej

Projekt zmian Strategii Rozwoju Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022

on 10 lutego 2017

Projekt zmian Strategii Rozwoju Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 07 lutego 2017 r. Zarząd LGR zatwierdził projekt zmian Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Zmiana zapisów w Strategii RLKS wynika z ich ujednolicenia z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 6 września 2016 r. w […]

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

on 10 lutego 2017

Zaproszenie W imieniu Zarządu serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, które odbędzie się 24 lutego 2017 roku, o godzinie 10.00 w Hotelu  „Szyszko” w Suwałkach,  ul. Innowacyjna 3  Rejestracja uczestników od godziny 9.30 Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków, 2.Stwierdzenie prawomocności obrad, 3.Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania […]

Czytaj dalej

Ponowne zaproszenie do składania deklaracji udziału w projekcie

on 2 grudnia 2016

Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” ponownie zamierza złożyć projekt do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Ogłoszenie o konkursie planowane jest na styczeń 2017r. Jednocześnie informuję, że zmieniły się warunki konkursu i kryteria […]

Czytaj dalej

Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2017 r.

on 28 października 2016

harmonogram-realizacji-planu-komunikacji

Czytaj dalej

RENEXPO Poland 2016

on 24 października 2016
RENEXPO Poland 2016

Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

on 10 października 2016

Poniżej znajduje się link do strony intrnetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, na której została umieszczona Księga Wizualizacji Znaku Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” PO RYBY 2014-2020. https://www.mgm.gov.pl/rybolowstwo/informacja-i-promocja-po-ryby-2014-2020

Czytaj dalej

Top