header

Aktualności

Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

on 22 marca 2019

Dokument został wydany na podstawie zaleceń Instytucji Audytowej. Powyższy dokument znajduje się pod adresem: Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

Czytaj dalej

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

on 5 marca 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019

on 4 marca 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR IV/2019 z dnia 04.03.2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na operacje w ramach Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego w Programie Operacyjnym “Rybactwo  i Morze” na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju […]

Czytaj dalej

Wyniki Posiedzenia Rady z oceny naboru operacji grantowych

on 25 lutego 2019

Protokół z posiedzenia Rady w dniach 11,19 luty 2019r.

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

on 4 lutego 2019

 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że na dzień 11 luty  2019 r. na godz. 9.00 zwołane zostało kolejne posiedzenie Rady.  Posiedzenie odbędzie się w biurze Stowarzyszenia przy ul. Wesoła 22  w Suwałkach. Posiedzenie Rady poświęcone będzie: ocenie wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru V/2019.

Czytaj dalej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

on 27 grudnia 2018

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR V/2019                                     z dnia 27.12.2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” z siedzibą w Suwałkach  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach  Priorytetu 4 “Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartego […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady i Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

on 14 grudnia 2018
Posiedzenie Rady i Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

W środę, 12.12. 2018 r. o godz.11:00, w sali konferencyjnej Hotelu Szyszko w Suwałkach odbyło się Posiedzenie Rady  a następnie, o godz 12:30 – Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie”.  Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie, zgodnie z wymogami statutu stowarzyszenia. Omówiono bieżące sprawy i podjęto stosowne uchwały, zgodnie z porządkiem obrad. […]

Czytaj dalej

Posiedzenie Rady Stowarzyszenia

on 5 grudnia 2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka “Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje, że na dzień 12 grudnia  2018 r. na godz. 11.00 zwołane zostało kolejne posiedzenie Rady.  Posiedzenie odbędzie się w w Hotelu Szyszko ul. Innowacyjna 3  w Suwałkach. Posiedzenie Rady poświęcone będzie: omówieniem proponowanych zmian do dokumentu  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 oraz zajęcie przez […]

Czytaj dalej

Konsultacje społeczne odnośnie zmian w LSR i Procedurach LGR

on 28 listopada 2018

Szanowni Państwo, Na najbliższym posiedzeniu WZCz w dn. 12.12.2018 planujemy zmiany w  Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” oraz Procedurach LGR. Wszelkie uwagi prosimy kierować na adres biura: 16-400 Suwałki ul.Wesoła 22 lub mail: biuro@lgr-pojezierze.eu Materiały do pobrania: Harmonogram planowanych naborów wniosków zał. 3 Plan działania  […]

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – 12.12.2018 r.

on 28 listopada 2018

Zaproszenie W imieniu Zarządu Stowarzyszenia serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko – Augustowskie”, które odbędzie się  w dniu 12 grudnia 2018 r., o godzinie 1200 w Hotelu Szyszko w Suwałkach,     ul. Innowacyjna 3 Rejestracja uczestników od godziny 1130 Proponowany porządek obrad: Otwarcie Walnego Zebrania Członków, Stwierdzenie prawomocności obrad, […]

Czytaj dalej

Top